Ervaringskennis en -deskundigheid hebben een belangrijke plek in de jeugdzorg. Tegelijkertijd zijn er nog veel stappen te zetten om deze belangrijke bron van kennis een plek te geven in zowel de organisatie als de geboden hulpverlening. Tijd om te leren van vakgenoten en inspirerende voorbeelden.

Tijdens het congres gaan we praktisch met elkaar aan de slag. Denk aan interactieve lezingen, workshops en momenten om te netwerken. Allemaal gericht op het bieden van concrete handvatten om ervaringskennis en -deskundigheid beter te benutten in de jeugdzorg, waaronder jeugd-ggz. En om een betere samenwerking te creëren tussen professionals en ervaringsdeskundige jongeren.

Voor Professionals en managers in de jeugdzorg, ervaringsdeskundige jongeren en beleidsmakers van gemeenten. Er zijn ook plekken voor kenniswerkers en onderzoekers.

Meer informatie en aanmelden: Nederlands Jeugdinstituut