Site Overlay

Grijs en van de wijs

Grijs en van de wijs

Wanneer

9 februari 2023    
9:30 am - 4:30 pm

Waar


Op donderdag 9 februari 2023 organiseert Medilex het congres ‘Grijs en van de wijs‘. Tijdens dit congres krijgt u meer inzicht in de psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen.

Thema:
Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de cliënt en zijn omgeving. Hoe creëert u een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze buitengewoon boeiende, maar zeer complexe doelgroep?

Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen!

Kom naar het congres Grijs en van de wijs waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

Welke psychiatrische problematiek komt voor bij ouderen? Wat is nieuw?
Depressie bij ouderen – symptomen, oorzaken, frequentie en behandelingsvormen
Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag – inzicht in factoren voor het ontstaan van probleemgedrag
Persoonlijkheidsstoornissen
Praktische handvatten voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
Integrale aanpak – samenwerking
Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen. Meer informatie over de prijzen vindt u bij het tabblad “Kosten en korting”. U kunt uw keuze aangeven bij uw inschrijving.