Site Overlay

NVRG-congres 2022

NVRG-congres 2022

Wanneer

25 maart 2022    
De hele dag

Waar


Het NVRG-congres 2022 belooft een verdere verdieping van het thema Systeem-(OM)-Denken- Systeemdenken en de nieuwe GGZ te worden, waar we tijdens het webinar in september 2021 een start mee maakten. In de keynotes maken we kennis met het gedachtengoed dat iemand met psychiatrische of psychologische problemen meer is dan zijn of haar ziekte of probleem. Tijdens de parallelsessies zal dit thema verder verdiept worden. Wanneer we minder vanuit ziekte en beperking en meer vanuit een persoon met vele eigenschappen kijken vraagt dat een andere manier van kijken naar mensen en hun omgeving. Kijken en denken in kansen en mogelijkheden van mensen en dat kan natuurlijk niet zonder alle betrokkenen een stem te geven. Ervaringsdeskundigen kunnen ons bij uitstek helpen deze andere insteek vorm te geven, zij hebben daarom een prominente plaats in het programma. Daarnaast komen sprekers aan het woord die vanuit hun eigen invalshoek ons kunnen helpen dit gelijkwaardige en de-stigmatiserende gedachtengoed handen en voeten te geven.

Accreditatie voor: NVRG, NVvP, FGzPt, NVP, K&J, OG, NIP

Congres is live, online en on-demand te volgen.

Meer informatie en aanmelden: https://www.nvrg.nl/nvrg-congres-2022