2e landelijke studiedag Beweging en valpreventie voor ouderen

Datum: 05-04-2018

Ongeveer één op de drie nog thuiswonende ouderen valt minstens éénmaal per jaar. Ouderen in woonzorgcentra vallen tot drie keer meer dan de thuiswonende ouderen. Dat beweging de belangrijkste valpreventie is, is wel duidelijk. Hoe zorgen we ervoor dat ouderen minder vaak vallen en op welke manier kan beweging worden ingezet? Deze studiedag biedt handvatten op het gebied van valpreventie en bevat verschillende beweeginitiatieven. Daarnaast besteden we aandacht aan de vernieuwde valrichtlijn, kwaliteit van beweging en u krijgt antwoord op de vraag hoe weerstand omgezet kan worden in motivatie.Doelgroep: Paramedici, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, zorgverzekeraars en beleidsmakers, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.Ook andere geïnteresseerden zoals klinisch geriaters en andere medisch specialisten, zijn van harte welkom.

Meer informatie: http://www.leidscongresbureau.nl/Beweging_valpreventie">http://www.leidscongresbureau.nl/Beweging_valpreventie


Locatie: Aristo Amsterdam, Amsterdam0


Trefwoorden: Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), Amsterdam, beleidsmaker / policy maker, chronische zorg, huisarts, Klinisch geriater, Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP), kwaliteitsregister V&V, Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), ouderengeneeskunde, ouderenzorg, paramedici, praktijkondersteuner, thuiszorg, verpleegkundige, zorgverzekeraar / health care provider


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: