2e landelijke studiedag Cultuursensitieve Ouderenzorg

Datum: 31-01-2018

Nederland vergrijst waardoor de vraag naar ouderenzorg zal toenemen. Ook de migranten die in de jaren ’60 naar Nederland zijn gekomen zullen een beroep gaan doen op zorg. Er zullen dus steeds meer ouderen met een andere culturele achtergrond behoefte hebben aan zorg. Dit betekent dat de zorgsector zich moet instellen op cultuursensitief werken.
Tijdens deze studiedag worden er, aan de hand van wetenschappelijke inzichten en initiatieven uit de praktijk, handvatten geboden om cultuursensitief te werken als professional maar ook hoe uw organisatie zich hierin kan ontwikkelen.Doelgroep: (wijk-) Verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden, maatschappelijk werkers, management binnen de ouderenzorg en alle anderen die geïnteresseerd zijn in cultuursensitieve ouderenzorg.

Meer informatie: http://www.leidscongresbureau.nl/Cultuursensitieve_Ouderenzorg"> http://www.leidscongresbureau.nl/Cultuursensitieve_Ouderenzorg


Locatie: Aristo, Utrecht