2e landelijke studiedag LVB & Ouderschap

Datum: 07-12-2017

Extra ondersteuning is vaker regel dan uitzondering bij ouders met een licht verstandelijke beperking. Deze ondersteuning komt veelal van hulpverleners maar ook het eigen sociale netwerk kan hierin een belangrijke rol spelen. Tijdens deze studiedag wordt er ingegaan op wat effectief is in de ondersteuning voor deze gezinnen, krijgt u een kijkje in de keuken van een bijzonder begeleid wonen project en wordt er stil gestaan bij de band tussen de ouders en het kind. Tenslotte krijgt u handvatten om het gesprek over een kinderwens aan te gaan en richting te geven.Doelgroep: Orthopedagogen, maatschappelijk werkers en professionals werkzaam in sociale wijkteams, jeugdzorg, (jeugd)GGz, jeugdhulpverlening, (speciaal) onderwijs, consultatiebureau’s, sociale dienst en gemeente. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Meer informatie: http://www.leidscongresbureau.nl/congres/LVB_Ouderschap">http://www.leidscongresbureau.nl/congres/LVB_Ouderschap


Locatie: Aristo Amsterdam, Amsterdam0


Trefwoorden: Amsterdam, consultatiebureau, jeugdhulpverlening, jeugdzorg, kinderwens, Maatschappelijk werker, onderwijs, orthopedagoog, ouders, ouderschap, sociale dienst, sociale wijkteam, verstandelijke beperking


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: