2e landelijke vmbo-mbo conferentie

Datum: 29-11-2018
2e landelijke vmbo-mbo conferentie

vmbo – mbo in verbinding: wendbaar en weerbaar

Iedereen is gebaat bij krachtig beroepsonderwijs. Door vmbo en mbo aan elkaar te verbinden, ontstaat onderwijs dat leerlingen en studenten alle kansen biedt op de arbeidsmarkt. Momenteel leidt het (v)mbo leerlingen en studenten op met een wat ambigu toekomstbeeld: je leert enerzijds een vak, anderzijds moet je steeds meer rekening mee houden met veranderingen en ontwikkelingen in je beroep en loopbaan. We vragen jonge mensen weerbaar en wendbaar te zijn in leven en loopbaan.

Dat vraagt van scholen, docenten, leerlingen en studenten een open blik: wat gebeurt er om je heen? De ontwikkeling van de arbeidsmarkt vraagt onderwijs om sterk en innovatief te zijn. Maar ook om breder en verder te kijken dan nu nog het geval is. Veranderingen in technologie, arbeidsmarkt en globalisering gaan onverminderd door. Innoveren en aansluiten bij de regionale ecologie en economie is daarvoor nodig. Wat voor gevolgen heeft dat voor de inhoud, samenwerking en overstap? Voorbereiding kan beter door meer samenwerking in de beroepskolom.

Deze tweede landelijke vmbo-mbo conferentie richt zich op de vraag of, en zo ja, hoe we leerlingen en studenten goed voor kunnen bereiden op een onzekere toekomst. Gaat het om beroepsbeelden, mediawijsheid; gaat het om meer technologie, of nieuwe vaardigheden; wat kunnen we leren uit het buitenland? Hoe kunnen we leerlijnen beter verbinden om studenten meer weerbaar en wendbaar te maken? En als we dat willen, hoe kunnen we van het vmbo en mbo dé proeftuin voor innovatie en brede ontwikkeling maken?

Een dag waar u inspiratie, voorbeelden uit de praktijk en inzichten kunt halen die belangrijk zijn voor toekomstige ontwikkelingen in de verbinding tussen vmbo en mbo.

 Doelgroep: Iedereen die werkzaam is in het vmbo en mbo

Meer informatie: http://www.vmbo-mbo-conferentie-2017.eventassist.nl/pages/3">http://www.vmbo-mbo-conferentie-2017.eventassist.nl/pages/3


Locatie: Hart van Holland, Nijkerk