4e Landelijke conferentie vmbo-mbo: Samenwerken in harmonie

Datum: 18-11-2021
4e Landelijke conferentie vmbo-mbo: Samenwerken in harmonie

Nu het nieuwe schooljaar weer ‘redelijk normaal’ opstart, is het ook tijd om de samenwerking vmbo-mbo weer op te pakken. Want die samenwerking is en blijft meer dan nodig en brengt ook mooie resultaten voort! Op 18 november 2021 organiseren we in het Hart van Holland dan ook weer de (4e) landelijke conferentie over de samenwerking tussen het vmbo en het mbo. Dit keer zal de focus liggen op het thema ‘In harmonie samenwerken’. We hebben boeiende plenaire sprekers gevonden om op het onderwerp in te gaan. En er zijn deelsessies met aandacht voor onder meer: verticale samenwerking, versterking van het regionale aanbod, een leven lang ontwikkelen en harmonisatie van de leeromgeving.
Het vmbo en mbo zijn al een paar jaar op weg in hun samenwerking. Daarvoor zijn inmiddels veel vormen en opties beschikbaar. Van leerwerk-trajecten tot doorlopende leerroutes, van doorstroomportfolio’s tot het indalen van niveau 2 in het vmbo, detachering en uitwisseling van docenten en ga zo maar door! En er komen binnenkort nog wat opties bij, namelijk vereenvoudiging van bestuursoverdracht en de verticale scholengemeenschap. Dit gebeurt via het wetsvoorstel Bestuurlijke Harmonisatie dat voorligt in het parlement. Kortom: weinig tot niets staat meer in de weg aan het samenwerken in harmonie! Het is tijd er nu écht werk van te maken en ook deze draad weer op te pakken. Deze conferentie geeft daarvoor de aanzet met inspirerende sprekers en good practices, en is daarmee een ideale studiedag voor het hele team!
Misschien is deze conferentie ook voor u of uw collega’s interessant. Via deze link komt u op de informatiesite: https://www.lyyti.fi/p/4e_landelijke_vmbombo_conferentie_5071/nl/kansrijk
Wellicht is het een idee om dit bericht onder uw collega’s te verspreiden en daarnaast verzoeken wij u vriendelijk om dit bericht een plek te geven in de digitale agenda van uw organisatie.Doelgroep: docenten, school- en teamleiders, opleidingsmanagers, opleidingbestuurders, coördinatoren, gemeenteambtenaren en iedereen die het beroepsonderwijs een warm hart toedraagt.

Meer informatie: https://www.lyyti.fi/p/4e_landelijke_vmbombo_conferentie_5071/nl/kansrijk


Locatie: Hart van Holland, Nijkerk