8e Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg

Datum: 09-10-2019
8e Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg

Waar staat de geriatrische revalidatiezorg anno 2019 en waar is er ruimte voor verbetering?
En hoe maken we GRZ toekomstbestendig? Tijdens deze studiedag is er aandacht voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers u bij over recente ontwikkelingen zoals eHealth, het meetplan en de inrichting van zorgpaden

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Geriatrische Revalidatiezorg
Deze bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, GZ psychologen, gedragsdeskundigen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): aangevraagd

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: aangevraagd

Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP): aangevraagd

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): aangevraagd

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): aangevraagd

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA): aangevraagdDoelgroep: specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, GZ psychologen, gedragsdeskundigen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Meer informatie: https://leidscongresbureau.nl/event/geriatrische-revalidatiezorg


Locatie: Aristo, Utrecht0


Trefwoorden: Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), Amsterdam, Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN), chronische zorg, gedragsdeskundige, geriatrische revalidatiezorg, huisarts, Klinisch geriater, Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP), medisch specialist, Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), ouderengeneeskunde, ouderenzorg, paramedici, revalidatiearts, thuiszorg, verpleegkundige, zorgverzekeraar / health care provider


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: