8e Landelijke studiedag Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Datum: 29-10-2020
8e Landelijke studiedag Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Een ziekenhuisopname is voor ouderen risicovol en veel ouderen functioneren na een ziekenhuisopname minder goed dan ervoor.
U wilt graag dat uw patiënt het ziekenhuis niet slechter verlaat dan hoe hij is binnengekomen. Dit begint bij de zorg in het ziekenhuis zelf. Het is van belang dat u kunt inspelen op de behoeften van uw oudere patiënten. Daarvoor dient uw kennis up to date te zijn en heeft u inzicht nodig in innovaties en ontwikkelingen.

Tijdens de studiedag KOZ krijgt u de laatste stand van zaken te horen en inzicht in goede initiatieven om kwetsbare ouderen in het ziekenhuis de best mogelijke zorg te leveren.

Andere redenen om deel te nemen:
– Accreditatiepunten
– Inspirerende sprekers
– Ervaringen uitwisselen en collega’s ontmoeten
– Voldoende ruimte voor vragen

Wilt u alles weten over de laatste stand van zaken over de zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis? Meld u dan aan voor deze studiedag!

Accreditatie
Accreditatiepunten Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis:
Accreditatiebureau cluster 1 (ABC1): 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG): 5 punten
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA): 5 punten
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
Scholing Dementieverpleegkunde
Scholing Geriatrie-Gerontologie

Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen

Uw investering
€375,-
€25,- collegakorting of 5e collega gratisDoelgroep: Klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en management in de ouderen- en ziekenhuiszorg.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/event/kwetsbare-ouderen-in-het-ziekenhuis-3/


Locatie: Aristo, Utrecht