Buurtbemiddelingscongres

Datum: 09-05-2017

De buren zijn boos!
Buurtbemiddeling voor een betere samenleving

Bijna de helft van de Nederlanders ervaart overlast in de buurt. De politie krijgt tienduizenden meldingen per jaar over burenruzies. Een groot deel daarvan bestaat uit geluidsoverlast, voornamelijk kleine irritaties die zich hebben opgestapeld en kunnen leiden tot escalatie bij niet tijdige aanpak.

Sinds 1995 bestaat buurtbemiddeling in Nederland. Buurtbemiddeling is de laatste tien jaar flink doorgegroeid en wordt momenteel aangeboden in meer dan 230 gemeenten. Er komen nog steeds nieuwe gemeenten bij. Buurtbemiddeling sluit aan bij het uitgangspunt van de ‘participatiesamenleving’ dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen om problemen in hun omgeving op te lossen. Niet de overheid maar de burger is primair verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in hun straat of woningencomplex.Doelgroep: Dit congres is bedoeld voor: Burgemeesters, wethouders en beleidsmedewerkers gemeenten. Directies en staf woningbouwcorporaties. Sociale wijkteams, wijkwerkers, opbouwwerkers, buurt-en clubhuiswerk, welzijnsorganisaties. Buurtbemiddelingscoordinatoren. Politie en justitiefunctionarissen. Mediators, conflictbehandelaars.

Meer informatie: http://www.buurtbemiddelingscongres.nl/">http://www.buurtbemiddelingscongres.nl/


Locatie: Congrescentrum het Spant!, Bussum0


Trefwoorden: burenruzie, burgemeester, buurtbemiddeling, buurtwerk, clubhuiswerk, conflictbehandelaar, geluidsoverlast, gemeenten, mediator, politie, sociale wijkteam, welzijnsorganisatie, wethouder, woningbouwcorporatie


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: