Congres Armoede en Schulden Doorgrond

Datum: 16-02-2017

 

Hoewel ons land één van de meest welvarende landen ter wereld is, leeft inmiddels één op de tien Nederlanders op of onder de armoedegrens. Volgens het CBS neemt de armoede in Nederland sinds de laatste jaren enorm toe en is armoede vaak meer dan alleen een financieel probleem.

Veel sociale problematiek begint met armoede. Wie beter begrijpt wat armoede is, hoe het ontstaat, wat het met mensen doet, in welke wereld je terecht komt als je arm bent, kan die mensen beter helpen. Kun je hardop zeggen dat je, net als tienduizenden andere Nederlanders, afhankelijk bent van instanties?

In de laatste jaren groeit het inzicht over armoede en zijn er steeds meer initiatieven die gebruik maken van die kennis, mensen levend in armoede perspectief bieden en op een zinvolle manier leren omgaan met hun situatie. Dit congres biedt een podium aan die inzichten en initiatieven en de gelegenheid ze uitgebreid te bevragen en te bediscussiëren.

 
Dit congres is bedoeld voor bestuurders, directeuren, (team)managers, hoofden, projectleiders, coördinatoren, (beleids)medewerkers, (jeugd)hulpverleners en adviseurs van: Gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, rijksoverheid, zorgverzekeraars, woningcorporatiesDoelgroep: Dit congres is bedoeld voor bestuurders, directeuren, (team)managers, hoofden, projectleiders, coördinatoren, (beleids)medewerkers, (jeugd)hulpverleners en adviseurs van: Gemeenten Zorginstellingen Welzijnsorganisaties Vrijwilligersorganisaties Koepel- en brancheorganisaties Rijksoverheid Zorgverzekeraars Woningcorporaties

Meer informatie: https://www.cursussenencongressen.nl/bijeenkomsten/congres-armoede-en-schulden-doorgrond-1796.html"> https://www.cursussenencongressen.nl/bijeenkomsten/congres-armoede-en-schulden-doorgrond-1796.html


Locatie: Jaarbeurs, Utrecht0


Trefwoorden: armoede, armoedegrens, bestuurder, coördinator, directeur, projectleider, rijksoverheid, schulden, vrijwilligersorganisatie, welzijnsorganisatie, woningcorporatie, zorginstelling, zorgverzekeraar / health care provider


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: