Congres Comorbiteit bij autisme

Datum: 16-01-2019
Congres Comorbiteit bij autisme

Bij 70% van de kinderen en jongeren met autisme is sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit). Onder meer seksuele problemen, ADHD en slaapstoornissen komen vaak voor in combinatie met autisme. Bij autisme is het lastig om comorbiditeit vast te stellen. Het gevolg hiervan is dat kinderen en jongeren met autisme vaak onvoldoende of verkeerd worden behandeld.

Welke signalen wijzen op bijkomende problematiek? En hoe kunt u een reguliere behandeling aanpassen aan een kind of jongere met autisme?Doelgroep: Deze studiedag is ontwikkeld voor professionals die werken met kinderen en jongeren met autisme: Artsen voor Verstandelijk gehandicapten Huisartsen Jeugdartsen Jeugdzorgwerkers Kinderartsen Orthopedagogen Psychologen Psychiaters Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten En overige geïnteresseerden

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/comorbiditeitautisme/congres">https://www.medilex.nl/congressen/comorbiditeitautisme/congres


Locatie: NH Amersfoort, Amersfoort