Congres Dag van de Sociaal werker

Datum: 14-03-2018
Congres Dag van de Sociaal werker

De verhouding tussen het sociaal werk, gemeente en burger is continu in beweging. Dit wordt niet alleen beïnvloed door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de politiek bepaalt voor een belangrijk deel de positie van de sociaal werker. Meer dan ooit zijn gemeenten en sociaal werkers zoekende naar hun rol in het sociaal werk en hun positie ten opzichte van elkaar. De gemeente is hierin niet alleen een financier, maar gelukkig ook steeds vaker een partner.Doelgroep: Deze dag is bedoeld voor adviseur ouder/kind, adviseur sociale zorg, adviseur zorg+welzijn, sociaal agoog, maatschappelijk werker, ambulant begeleider ggz, beleidsmedewerker zorg+welzijn, bestuurder welzijn, coach ouderbetrokkenheid, consulent, coordinator CJG, directeur zorg+welzijn, docent sociaal werk, docent zorg & Welzijn, hulpverlener GGZ, jongerenwerker, justitieassistent, manager thuiszorg, manager zorg+welzijn, medewerker sociaal wijkteam jeugd en gezin, opbouwwerker, PGB Budgethouder, praktijkopleider, praktijkverpleegkundige, procescoördinator, coördinator welzijn, projectleider in jeugdgulp, projectleider inkoop Wmo, projectleider zorg+welizjn, raadslid, sociaal juridisch dienstverlener, sociaal werker, teamleider sociaal wijkteam, teamleider Wmo & jeugd, trajectbegeleider, verpleegkundige GGZ, verzorgende IG, welzijnswerker, woonbegeleider, generalist, sociaal makelaar, welzijnswerker, generalist, ervaringsdeskundigen van: Gemeenten Zorginstellingen Welzijnsorganisaties Vrijwilligersorganisaties Koepel- en brancheorganisaties Rijksoverheid Zorgverzekeraars Woningcorporaties

Meer informatie: https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/dag-van-de-sociaal-werker-2018/">https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/dag-van-de-sociaal-werker-2018/


Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede0


Trefwoorden: Ede, ervaringsdeskundige, gemeenten, generalist, opbouwwerker, persoonsgeboden bduget (PGB), praktijkopleider, procescoördinator, raadslid, rijksoverheid, sociaal juridisch dienstverlener, sociaal makelaar, vrijwilligersorganisatie, welzijnsorganisatie, welzijnswerker, woningcorporatie, zorginstelling, zorgverzekeraar / health care provider


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: