Congres Eetstoornissen

Datum: 06-06-2018

In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van somatische, (neuro-)psychologische en sociale aspecten die een rol spelen in het ontstaan en de gevolgen van verschillende eetstoornissen. Daarbij wordt uitvoerig ingegaan op diagnostiek, risicofactoren, preventie, behandeling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de binnenkort te verschijnen Zorgstandaard Eetstoornissen die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen. Voor professionals biedt het nieuwe Handboek een bruikbaar overzicht van de meest recente kennis over eetstoornissen en de vertaling daarvan naar de behandelpraktijk.

Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek organiseren Stichting Sympopna en Uitgeverij De Tijdstroom het symposium ‘Het nieuwe Handboek Eetstoornissen. Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling’. Tijdens dit symposium worden algemene thema’s die voor alle professionals op het terrein van eetstoornissen interessant zijn gecombineerd met verdiepende thema’s voor geïnteresseerden op een bepaald gebied. Algemene thema’s zijn de epidemiologie van eetstoornissen, genetisch-biologische aspecten, ethische aspecten van zorg en behandeling, participatie van ouders, co-morbiditeit en gezonde voeding. Meer specifieke thema’s zijn onder meer: farmacologische behandeling, preventie en vroegtijdige signalering, effectieve organisatie van zorg, e-health, zelfhulp, psychologische behandelingen, non-verbale therapievormen, somatische diagnostiek, voedingsmanagement, samenwerking met familieleden, herstel en terugvalpreventie. Kortom, voor ieder wat wils.Doelgroep: voor geïnteresseerden op een bepaald gebied. Algemene thema’s zijn de epidemiologie van eetstoornissen, genetisch-biologische aspecten, ethische aspecten van zorg en behandeling, participatie van ouders, co-morbiditeit en gezonde voeding.

Meer informatie: https://www.sympopna.nl/eet.html">https://www.sympopna.nl/eet.html


Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede0


Trefwoorden: Ede, eetstoornissen, epidemiologie, genetisch biologisch, neuropsychologie, psychologie, somatische diagnostiek, terugvalpreventie, voedingsmanagement


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: