Congres Gedragsstoornissen bij jongeren

Datum: 10-05-2017

Bied jongeren met een gedragsstoornis de ondersteuning die zij nodig hebben!

In de ochtend komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod

  • Welke signalen wijzen op gedragsstoornissen?
  • Praktische aanpak van ODD, CD en AD(H)D
  • Wat heeft de ouder nodig om zich constructief op te stellen?

Plus: in de middag volgt u een sessie naar keuze over gedragsstoornissen en agressie, gedragsstoornissen en problematisch middelengebruik of verbinden en motiveren van jongeren die niet willen.Doelgroep: Deze studiedag is ontwikkeld voor professionals in wijkteams, jeugd(gezondheids)zorg en ggz: Jeugdartsen Jeugdzorgwerkers Maatschappelijk werkers en sociaal agogen Orthopedaogen Psychiaters Psychologen (Wijk)verpleegkundigen En overige geïnteresseerden.

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/gedragsstoornissen/congres">https://www.medilex.nl/congressen/gedragsstoornissen/congres


Locatie: Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht0


Trefwoorden: gedragsstoornissen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / mental health care, jeugdarts, jeugdgezondheidszorg (JGZ), jeugdzorg, Maatschappelijk werker, psychiater, psycholoog, sociaal agoog, verpleegkundige, wijkteam, wijkverpleegkundige


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: