Congres Gezonde Zorg

Datum: 14-06-2018
Congres Gezonde Zorg

Hét netwerkcongres voor bestuurders, management en medewerkers
voor een toekomstbestendige en duurzame zorgsector.

U ontmoet deze dag een ieder die betrokken is bij het verduurzamen van de zorgsector.

U kunt kennis en ervaringen uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan voor oplossingen met als doel een versnelling van verduurzaming van de zorgsector.

Expeditie Duurzame Zorg in één dag!
Maak in één dag kennis met onze Expeditie Duurzame Zorg. Wij inspireren en helpen bij het realiseren van uw ambitie door met zes grote thema’s aan de slag te gaan. De nadruk ligt op de praktijk van het implementeren van duurzame zorg. Tijdens 6 inspirerende pitches maakt u kennis met het onderwerp en de inhoud van de werkateliers. In de werkateliers ontmoet u experts op het thema, koplopers die concrete voorbeelden laten zien en ontmoet u vertegenwoordigers van systeemspelers uit de zorgsector. Thema’s op deze dag hebben allen te maken met de wijze waarop de we de zorgsector toekomstbestendig en duurzaam gaan maken: Gezonde Zorg!Doelgroep: Zorgorganisaties (care en cure), toeleveranciers, zorgverzekeraars, banken, opleidingen/onderwijs, overheidsinstanties en adviesbureaus in en voor de zorgsector.

Meer informatie: https://www.triocare.nl/evenementen/congres-gezonde-zorg-3-0/">https://www.triocare.nl/evenementen/congres-gezonde-zorg-3-0/


Locatie: Grand Hotel Gooiland, Hilversum0


Trefwoorden: Hilversum, verduurzaming, zorg / care, zorgsector


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: