Congres Grijs en van de wijs

Datum: 23-09-2020
Congres Grijs en van de wijs

Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de cliënt en zijn omgeving. Hoe creëert u een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze buitengewoon boeiende, maar zeer complexe doelgroep?

Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen!

Kom ook naar de twaalfde, geactualiseerde editie van Grijs en van de wijs in Amersfoort. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

Welke psychiatrische problematiek komt voor bij ouderen? Wat is nieuw?
Depressie bij ouderen – symptomen, oorzaken, frequentie en behandelingsvormen
Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag – inzicht in factoren voor het ontstaan van probleemgedrag
Persoonlijkheidsstoornissen
Praktische handvatten voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
Integrale aanpak – samenwerking
In de middag kunt u kiezen uit één van de verdiepingssessies over:

A – Onbegrepen gedrag bij dementie

B – Psychiatrische zorg(en) binnen het verpleeghuis, woonzorgcentrum en thuiszorgDoelgroep: ouderenzorg

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/psychiatrieouderenzorg/congres


Locatie: NH Amersfoort, Amersfoort0


Trefwoorden: Amersfoort, congres, depressie, gerontopsychiatrie, ouderen, ouderenzorg, probleemgedrag, thuiszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuis


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: