Congres het gezonde verpleeghuis

Datum: 07-02-2018

Hoe staan jij en jouw collega’s tegenover vernieuwing en verbetering in de verpleeghuiszorg en welke handvatten worden aangereikt in de aanloop naar een ‘gezond verpleeghuis?’ Wat kun je leren van best practices uit andere verpleeghuizen en hoe kunnen jij en jouw collega’s deze kennis direct in de dagelijkse praktijk toepassen?

Thema’s

Best practices binnen de verpleeghuiszorg
Teams van de toekomst
Advanced Care Planning (ACP)
Een sterke rol in de laatste levensfase
Sexualiteit en intimiteit in het verpleeghuis
De Nieuwe Oudere – over de nieuwe generatie ouderen
Het Zorg Leefplan (ZLP) voor complexe zorgvragers
Culturele verschillen in de verpleeghuiszorgDoelgroep: Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders, verpleegkundig specialisten, mantelzorgers, gedragsdeskundigen, activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en welzijnscoaches, (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, Zorg- en locatiemanagers, zorgcoördinatoren en afdelingshoofden, beleidsmedewerkers en bestuurders, medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties

Meer informatie: http://verpleegkundigecongressen.nl/congressen/het-gezonde-verpleeghuis/">http://verpleegkundigecongressen.nl/congressen/het-gezonde-verpleeghuis/


Locatie: Van der Valk hotel Dordrecht, Dordrecht