congres HRM in de Overheid

Datum: 05-04-2017

HRM in de Overheid is reeds 5 jaar succesvol als het jaarcongres. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor een wendbare arbeidsorganisatie. Die open staat voor verandering van koers, van doelen, van aanpak, van inzichten…Kortom: HR als verbindende factor tussen Bestuur, Directieteam en gemeentesecretarissen.Doelgroep: Voor HR professionals, directie / bestuur en gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Zoals gemeenten, provincies, Rijksoverheid/ministeries en landelijke overheden zoals waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst, veiligheidsregio’s.

Meer informatie: http://www.hrmindeoverheid.nl


Locatie: Congrescentrum het Spant!, Bussum0


Trefwoorden:


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: