Congres Huiselijk Geweld

Datum: 28-01-2020
Congres Huiselijk Geweld

Dé dag met de laatste inzichten en opinies over signaleren en aanpakken van huiselijk geweld. Met focus op (succesvolle interventies bij) gezinsdrama’s en ouderenmishandeling. Naast bijdragen van topsprekers heb je veel ruimte om je eigen programma en daarmee verdieping op specifieke thema’s en doelgroepen te kiezen.Doelgroep: Dit congres is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein (zorg- en welzijnsinstellingen) die zich bezighouden met beleid en begeleiding bij huiselijk geweld. Zij zijn werkzaam bij zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars, woningcorporaties, maatschappelijke opvang, reclassering, justitie en politie.

Meer informatie: http://bit.ly/2mU78Uf


Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede