Congres jeugdrecht in de praktijk

Datum: 11-02-2020
Congres jeugdrecht in de praktijk

Wanneer is toestemming voor behandeling van een minderjarige vereist? Heeft u die toestemming van beide of van één van de ouders nodig? Wie is juridisch ouder van het kind? Moet ik de vader vertellen dat zijn dochter anticonceptie wenst? Waar moet u op letten met betrekking tot het beroepsgeheim?

Juridische kennis in de zorg is essentieel! Zorg dat u op de hoogte bent!

Tijdens dit congres komen alle belangrijke thema’s op het gebied van jeugdrecht aan bod:

ouderschap, gezag en toestemming voor behandeling
beroepsgeheim en het verstrekken van patiëntengegevens
conflicterende belangen tussen ouder, kind en behandelaar
kinderbeschermingswetgeving
jeugdstrafzaken in de praktijk
U krijgt antwoord op al uw vragen over het jeugdrecht. Kennis over het jeugdrecht is cruciaal om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren, maar is soms complex en daarom lastig toe te passen in uw dagelijkse werkzaamheden. Door actuele casuïstiek zorgen wij voor een directe vertaalslag naar uw praktijk.Doelgroep: medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, physician assistants

Meer informatie: http://www.medilex.nl/jeugdrecht


Locatie: Leerhotel het Klooster, Amersfoort