Congres Jong & Depressief

Datum: 30-06-2021
Congres Jong & Depressief

Ruim vier op de tien jongeren kampen met psychische klachten als somberheid en angst.

Onzekerheid voelen en piekeren is normaal voor jongeren, maar hoe weet en zorgt u dat piekeren niet verandert in depressief of zelfs suïcidaal gedrag?

Psychische klachten zijn voor kinderen en jongeren moeilijk bespreekbaar – ze willen geen aanstellers zijn of een aparte behandeling krijgen. Een aanzienlijk gedeelte van de piekeraars vervalt in een serieuze depressie. Onder jongeren is suïcide doodsoorzaak nummer één. Dat moet anders.

Hoe ontstaat een depressie bij jongeren? Hoe maakt u de somberheid bespreekbaar en welke interventies zijn toegespitst op jongeren?

Herken een depressie bij een jongere en weet welke handelingsmogelijkheden u heeft!Doelgroep: Jeugd- en kinderartsen, jeugdzorgwerkers, Maatschappelijk werkers, sociaal agogen, geestelijk verzorgers, Systeemtherapeuten, vaktherapeuten, orthopedagogen, Psychiaters, klinisch psychologen, (kinder - en jeugd)psychologen, Praktijkondersteuners GGZ, verpleegkundigen specialisten GGZ, Verpleegkundigen/ jeugd-, kinder-, en praktijkverpleegkundigen, Sociaal Pyschiatrisch verpleegkundigen en psychotherapeuten

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/depressie_jongeren/congres


Locatie: Online, -0


Trefwoorden: congres, depressie, jongeren


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: