Congres Jong & Depressief

Datum: 29-09-2020
Congres Jong & Depressief

Ruim vier op de tien jongeren kampen met psychische klachten als somberheid en angst.

Onzekerheid voelen en piekeren is normaal voor jongeren, maar hoe weet en zorgt u dat piekeren niet verandert in depressief of zelfs suïcidaal gedrag?

Psychische klachten zijn voor kinderen en jongeren moeilijk bespreekbaar – ze willen geen aanstellers zijn of een aparte behandeling krijgen. Een aanzienlijk gedeelte van de piekeraars vervalt in een serieuze depressie. Onder jongeren is suïcide doodsoorzaak nummer één. Dat moet anders.

Hoe ontstaat een depressie bij jongeren? Hoe maakt u de somberheid bespreekbaar en welke interventies zijn toegespitst op jongeren?

Herken een depressie bij een jongere en weet welke handelingsmogelijkheden u heeft!

De belangrijkste trends, oorzaken en behandelmethoden worden besproken:

  • Ontstaan van depressie bij kinderen en jongeren: een verhaal van kwetsbaarheid enomgevingsinvloeden
  • Ontwikkelingsperspectief van een depressie en co-morbiditeit in de verschillende leeftijdsfases
  • Belang van vroegsignalering en interventie van emotionele problemen bij hoog-risicogroepen
  • Depressiezorg in de keten; hoe kunt u dit organiseren?
  • Wanneer is medicatie behulpzaam of noodzakelijk en wat zijn de risico’s?
  • De nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van depressieve jongeren
  • Emotioneel bewustzijn: een onderschatte maar belangrijke rol in de ontwikkeling van emotieregulatie en depressieve symptomen
  • Hoe werkt (online) suïcidepreventie bij 113?
  • Depressie bij jeugdigen als voorspeller voor depressie in latere leven? – terugvalpreventie

Als u met jongeren werkt biedt deze dag handvatten voor het herkennen, erkennen en behandelen van een depressie.Doelgroep:

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/depressie_jongeren/inschrijven


Locatie: Figi Zeist, Zeist