Congres Jongeren en Seksueel Geweld

Datum: 13-02-2020
Congres Jongeren en Seksueel Geweld

Wat zijn de uitdagingen voor jongeren rond hun seksuele ontwikkeling en risico’s op seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld? En wat betekent het om op te groeien met flirten via social media in plaats van in het ‘echt’? Deze dag krijg je de nieuwste inzichten rondom signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld.Doelgroep: Dit congres is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein (zorg- en welzijnsinstellingen) die zich bezighouden met beleid en begeleiding bij seksueel geweld. Zij zijn werkzaam bij zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars, woningcorporaties, maatschappelijke opvang, reclassering, justitie en politie.

Meer informatie: http://bit.ly/2opHW8o


Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede