Congres Multiprobleemgezinnen

Datum: 11-02-2020
Congres Multiprobleemgezinnen

Naar schatting is in 75.000 tot 116.000 gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek, de zogenaamde multiprobleemgezinnen. We zien dat er vaak problemen zijn in de hulpverlening bij deze groep. Tijdens dit congres gaan we daarom in op de stapsgewijze aanpak bij multiprobleemgezinnen.

 

 Doelgroep: Dit congres is bedoeld voor (jeugd)professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met het thema multiprobleemgezinnen. Zijn zijn werkzaam in de volgende sectoren: welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, GGZ, maatschappelijke dienstverlening, jeugdhulp, onderwijs, gemeente, woningbouw en politie.

Meer informatie: https://bit.ly/2M8tmuc


Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede