Congres Multiprobleemgezinnen

Datum: 30-03-2016

Multiprobleemgezinnen begeleiden is in de meeste gevallen een enorm complexe taak voor hulpverleners.

Multiprobleemgezinnen kampen tenslotte met meerdere problemen tegelijk, op uiteenlopende terreinen en bij verschillende gezinsleden. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een verslavingsprobleem bij een psychiatrische ouder, waardoor de opvoeding van de kinderen tekort schiet en er schuldenproblemen bestaan.Doelgroep: Dit congres is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar beroep te maken heeft met multiprobleemgezinnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer, handhavers, etc.

Meer informatie: http://www.congresburo.com/aanbod/208/multiprobleemgezinnen.html"> http://www.congresburo.com/aanbod/208/multiprobleemgezinnen.html


Locatie: Jaarbeurs, Utrecht0


Trefwoorden: handhaver, hulpverlener, jeugdarts, Maatschappelijk werker, medewerkers sociaal beheer, multiprobleemgezin, opvoeding, orthopedagoog, psycholoog, schuldenproblemen, trajectbegeleider, trajectcoach, Wmo-loket


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: