Congres overprikkeling

Datum: 13-02-2020
Congres overprikkeling

Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine/ clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij.

Wanneer er ingezoomd wordt op het begrip overprikkeling, dan is er wetenschappelijk nog weinig over bekend. Vragen die vooral op dit moment spelen zijn ‘Waar hebben we het nu over bij overprikkeling? Wat is het? Wat is er over bekend? Is het te conceptualiseren? Deze vragen kunnen een mooi startpunt zijn om overprikkeling te bekijken vanuit deze verschillende invalshoeken (hersenletsel, dementie, psychiatrische stoornissen).

De overkoepelende vraag die ons bezig houdt is ‘Is overprikkeling een vergeten transdiagnostische dimensie?’ ‘Kunnen we het valideren?’ ‘En kunnen we toewerken naar een concreet product?’

Tijdens dit congres wordt ingegaan op bovenstaande vragen waarbij wetenschappelijk inzichten omtrent overprikkeling aan het licht komen. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding.

 Doelgroep: psychologen, (ortho-)pedagogen, psychiaters, verpleegkundigen, onderwijskundigen, docenten/leerkrachten, arbeidsdeskundigen en allen die belangstelling hebben voor het onderwerp overprikkeling.

Meer informatie: https://www.sympopna.nl/congres/Overprikkeling


Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede0


Trefwoorden: arbeidsdeskundige, autisme, dementie, docent, Ede, hersenletsel, hoogsensitiviteit, leerkracht, onderwijskundige, orthopedagogiek, overprikkeling, pedagoog, posttraumatische-stressstoornis (PTSS), psychiater, psychiatrische problemen, psycholoog, verpleegkundige


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: