Congres personen met verward gedrag in de wijk

Datum: 01-12-2020
Congres personen met verward gedrag in de wijk

Personen met verward gedrag krijgen steeds vaker ambulante zorg aan huis. Dit creëert nieuwe uitdagingen voor u als zorgprofessional. U heeft niet alleen contact met uw cliënt maar ook met het systeem eromheen, zoals andere zorgprofessionals en buren. Hoe biedt u de beste ambulante zorg aan uw cliënt? Welke rol kunnen de buren innemen als steunsysteem? En hoe werkt u optimaal samen met uw collega’s van andere instellingen?

Voorkom dat uw cliënt tussen wal en schip raakt en bied een behandeling op maat in de wijk!

Onze deskundige sprekers uit het werkveld gaan dieper in op de volgende onderwerpen:

De wijkgerichte benadering in de praktijk – hoe geeft u dit het beste vorm?
Migranten met verward gedrag – in hoeverre is het gedrag cultureel bepaald?
Inzetten van buurtbewoners als steunsysteem en verlengstuk van uw zorgaanbod
De Wet verplichte ggz een half jaar in de praktijk – hoe geeft u dit vorm in de wijk?
Samenwerken en informatie delen met ketenpartners – hoe houdt u rekening met beroepsgeheim en de AVG?

 

Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen Wijk GGZ-er Psychiaters Wijkteam medewerkers Verpleegkundigen Verpleegkundig specialisten Maatschappelijk werkers Huisartsen Professionals werkzaam bij de gemeente Professionals werkzaam in de GGZ en Jeugdzorg Professionals werkzaam bij de politie ReclasseringswerkersDoelgroep: Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen Wijk GGZ-er Psychiaters Wijkteam medewerkers Verpleegkundigen Verpleegkundig specialisten Maatschappelijk werkers Huisartsen Professionals werkzaam bij de gemeente Professionals werkzaam in de GGZ en Jeugdzorg Professionals werkzaam bij de politie Reclasseringswerkers

Meer informatie: https://www.medilex.nl/verwardgedrag


Locatie: Carlton President Hotel, Utrecht0


Trefwoorden: congres, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / mental health care, huisarts, jeugdzorg, Maatschappelijk werker, migrant, politie, psychiater, reclassering, verpleegkundige, verward gedrag, wijkteam, zorgprofessional


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: