Congres TaalStaal 2017

Datum: 10-10-2017

TaalStaal is een wetenschappelijk congres voor professionals en onderzoekers. Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) staan centraal op dit congres. Het doel van TaalStaal is recente internationale en Nederlandse onderzoeksresultaten beschikbaar te stellen voor de dagelijkse praktijk. De professional die het congres bezoekt, kan evidentie uit wetenschappelijk onderzoek meenemen in die dagelijkse praktijk. Hiermee levert TaalStaal een bijdrage aan de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. Het TaalStaal-congres wordt met een tussenpoze van ongeveer twee jaar georganiseerd.

 Doelgroep: TaalStaal is bedoeld voor onder andere leraren, logopedisten, ambulant dienstverleners, intern begeleiders, gedragsdeskundigen, linguïsten, artsen en andere professionals die met TOS te maken hebben.

Meer informatie: http://www.taalstaal.nl">http://www.taalstaal.nl


Locatie: Werkspoorkathedraal, Utrecht0


Trefwoorden: arts, gedragsdeskundige, intern begeleiders (IB), leraar, linguïst, logopedist, taalontwikkelingsstoornis (TOS), Utrecht


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: