Congres Trauma en gehechtheid

Datum: 26-09-2017

sensorimotor 150

Een perspectief vanuit Sensorimotor Psychotherapy

(Trauma and Attachment: A Sensorimotor Psychotherapy Perspective)

Pat Ogden en Janina Fisher

Het verhaal van het lichaam – via gebaren, lichaamshouding, manier van spreken, gezichtsuitdrukkingen en bewegingen – is mogelijk belangrijker dan het verhaal dat een cliënt in woorden vertelt. Het somatische verhaal maakt impliciet trauma en vroegkinderlijke ervaringen kenbaar, ook die lang voor de verwerving van taal zijn opgeslagen in de hersenen en het lichaam.

Hulpverleners, GGZ, psychiaters, psychotherapeuten, kinderpsychologen, jeugdpsychologen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, Psychotherapeuten, mindfulness, opstellingen, haptotherapie, yoga, psychomotorische therapie, muziektherapie, danstherapie, creatieve theraptie, lichaamsgerichte therapie, Relatietherapeuten, gezinstherapeuten, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, coaches, Reehorst, Ede, uitgeverij mensDoelgroep: - Hulpverleners in de GGZ (psychiaters, psychotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen e.a.) - (Psycho)therapeuten die werken met mindfulness, opstellingen, haptotherapie, yoga, psychomotorische therapie, muziek- of danstherapie of andere (creatieve of lichaamsgerichte) therapieën - Relatie- en gezinstherapeuten, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers en coaches - Iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp

Meer informatie: http://www.uitgeverijmens.nl/congres#congres">http://www.uitgeverijmens.nl/congres#congres


Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede