Congres Traumasporen in lichaam, brein en geest

Datum: 14-06-2019
Congres Traumasporen in lichaam, brein en geest

Trauma verandert de wijze waarop het brein informatie verwerkt en het lichaam zich tot de buitenwereld verhoudt. Trauma maakt mensen bang om te voelen wat ze voelen en te weten wat ze weten. Dat leidt tot hartzeer en een ernstig gebrek aan synchroniciteit met zichzelf en hun omgeving. Tijdens het congres zal prof. dr. Bessel van der Kolk (VS) om te beginnen een inleiding geven in de neurobiologische aspecten van trauma en de aard van herinneringen bij getraumatiseerde mensen, vooral in het geval van complex trauma in de kindertijd. Vervolgens zal hij uitvoerig ingaan op de implicaties hiervan voor de therapeutische praktijk en wegen die kunnen leiden tot herstel.

Recent onderzoek met neurobeeldvormingstechnieken heeft ons veel geleerd over de plek in ons brein waar ‘gewone’ en traumatische herinneringen worden opgeslagen. Traumatische herinneringen worden bewaard als gedissocieerde zintuiglijke en perceptuele fragmenten van de ervaring, waartoe alleen toegang verkregen kan worden voor herstel via specifiek daarop afgestemde benaderingen. Afhankelijk van de leeftijd waarop het trauma wordt opgedaan en de al dan niet aanwezige sociale steunnetwerken van het slachtoffer, worden de herinneringen op verschillende manieren geconstrueerd.

Trauma in de kindertijd is van invloed op de ontwikkeling van het gevoel van eigenwaarde, het vermogen om de eigen behoeften te herkennen en na te streven, en de mogelijkheid om ons op effectieve wijze tot anderen te verhouden. Prof. dr. Bessel van der Kolk zal uitleggen hoe chronisch vroegkinderlijk trauma in brein en lichaam wordt opgeslagen en wat het effect is van trauma en gehechtheidsbreuken op de ontwikkeling van de identiteit. Hierbij zal hij inzichtelijk maken waarom complex trauma ingrijpende gevolgen heeft op het gebied van cognitie, affectregulatie, de ontwikkeling van het ‘zelf’ en onze interacties met anderen.

Vervolgens zal de dag geheel in het teken staan van de behandeling van trauma. Besproken wordt hoe cliënten geholpen kunnen worden om stap voor stap te leren niet meer op ervaringen in het heden te reageren met een herhaling van hun verleden: een val waarin ze vanwege veranderde biologische systemen keer op keer terechtkomen. De therapeutische mogelijkheden die worden verkend dienen om deze cirkel van re-enscenering en lijden te doorbreken en om vriendschap te sluiten met de innerlijke ervaring, waarbij aandacht zal worden besteed aan het verschil tussen de behandeling van acuut trauma en chronisch vroegkinderlijk trauma. Gezien de kwetsbaarheid van interpersoonlijke verbindingen na ernstige vertrouwensbreuken, worden ook problemen met empathie, re-ensceneringen en grenzen in de therapeutische relatie belicht.

Therapieën die werken beginnen allemaal met een basisgevoel van rust en veiligheid. Hoe kalmer we zijn, hoe meer we onszelf kunnen toestaan om te weten wat we weten en te voelen wat we voelen. Maar hoe komt iemand die door trauma in een staat van hyper- of hypoarousal verkeert in deze toestand van rust en veiligheid? En hoe kunnen de traumatische ervaringen vervolgens verwerkt worden? Prof. dr. Bessel van der Kolk zal een overzicht geven van hoe EMDR, yoga, Internal Family Systems (IFS), sensomotorische benaderingen, theater en neurofeedback kunnen bijdragen aan het verwerken van het traumatische verleden en hoe deze benaderingen een integraal onderdeel van de behandeling kunnen vormen in de verschillende behandelingsfasen – zodat mensen hun verleden op een goede manier achter zich kunnen laten en zich volledig levend in het hier en nu voelen.Doelgroep: Behandelaars die met getraumatiseerde mensen werken

Meer informatie: https://www.uitgeverijmens.nl/congres">https://www.uitgeverijmens.nl/congres


Locatie: ,0


Trefwoorden: congres, neurobeeldvormingstechniek, traumasporen


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: