Congres Tussen wil en wet, sociaal ondernemen met een uitkering

Datum: 10-02-2017

Mensen laten meedoen, het benutten van de eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn elementen van de participatiesamenleving die hoog op de agenda staat. Als mensen hieraan zelf vorm en inhoud geven, ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat.Doelgroep: De conferentie is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden.

Meer informatie: http://www.stimulansz.nl/Bijeenkomsten/Activiteitenkalender/tussen-wil-en-wet-sociaal-ondernemen-met-een-uitkering">http://www.stimulansz.nl/Bijeenkomsten/Activiteitenkalender/tussen-wil-en-wet-sociaal-ondernemen-met-een-uitkering


Locatie: ,0


Trefwoorden: participatie


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: