Congres Wzd op de werkvloer

Datum: 19-05-2021
Congres Wzd op de werkvloer

Mag u medicatie door het toetje doen als een cliënt het anders weigert in te nemen? En mag u de deur op slot doen als een cliënt anders ’s nachts gaat dwalen? Het zijn dilemma’s waar u in de dagelijkse praktijk veelvuldig mee te maken krijgt. Het uitgangspunt van de dit jaar van kracht geworden Wet zorg en dwang (Wzd) is ‘Nee, tenzij…’, maar hoe praktisch uitvoerbaar zijn de eisen waar aan moet worden voldaan? Hoe voorkomt u dwang zoveel mogelijk in de praktijk? Welke mogelijkheden en dilemma’s brengt deze nieuwe wetgeving met zich mee? En op welke manier gaan u en uw collega’s om met complexe situaties?

Tijdens dit congres, speciaal voor begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden uit de gehandicaptenzorg en ouderenzorg, krijgt u praktisch inzicht in het omgaan met de Wzd en komen de volgende onderwerpen aan bod:

– Wet zorg en dwang – een overzicht
– Onvrijwillige zorg, hoe werkt dat?
– Ethische dilemma’s en praktische problemen voor de zorgprofessional
– Alternatieven voor vrijheidsbeperkingen
– Casuïstiek uit de praktijk

In de ochtend is dit congres plenair. Vanaf 11:30 uur kiest u om verder te gaan met de ouderenzorg of gehandicaptenzorg. Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen.Doelgroep: Begeleiders, Cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen, Maatschapppelijk werkers, Sociaal werkers, Physician assistants, Verpleegkundigen, Verpleegkundig specialisten, Verzorgenden

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/wzd_werkvloer/congres


Locatie: Leerhotel het Klooster, Amersfoort0


Trefwoorden: gehandicaptenzorg, ouderenzorg, verpleegkundige, Wet zorg en dwang (Wzd)


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: