Congresparade Activeren en bewegen in de dagelijkse zorg

Datum: 18-11-2019
Congresparade Activeren en bewegen in de dagelijkse zorg

Bewegen en een actieve leefstijl dragen bij aan kwaliteit van leven! Dit geldt ook voor verpleeghuisbewoners en mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking. Het draagt bij aan de vitaliteit, weerbaarheid, sociale interactie en het leefplezier van de bewoners.

Bovendien zorgt meer bewegen ervoor dat zij langer zelfredzaam blijven en minder snel afhankelijk worden van intensieve hulp. Jij als zorgprofessional hebt hierbij een belangrijke functie. Zowel in de directe ondersteuning van de bewoners, als het coachen van je collega’s hoe zij hier in de dagelijkse zorg handen en voeten aan kunnen geven.

Maak het verschil voor jouw bewoners.
Het maken van de vertaalslag van weten naar doen blijkt niet altijd eenvoudig. Enthousiasme om meer te bewegen en bewoners te activeren is er in veel gevallen wel. De kunst is om het praktisch te maken en vol te houden. Hoe kan je, in de hectiek van de dag, het beste aansluiten bij de mogelijkheden van jouw bewoners en hen verleiden tot een meer actieve leefstijl? Welke interventies kan je inzetten? En in het bijzonder wat vraagt dit alles van jou als zorgprofessional?

Deze vragen staan centraal tijdens de Congresparade Activeren en bewegen in de dagelijkse zorg op 18 november 2019 in De Werelt in Lunteren.

Kracht van de beleving, ga het gewoon doen!
Naast een inspirerend programma vol met kennis- en ervaringssessies kan je het Belevingsplein bezoeken, waar je kennis maakt met diverse interventies. Beleef, ervaar en oefen hoe jij als zorgprofessional het verschil kunt maken voor jouw cliënten!Doelgroep: Verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders. Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling. Afdelingshoofden, teamleiders, locatiemanagers en zorgcoördinatoren. Ergotherapeuten, beweegagogen, fysiotherapeuten, PMT-ers en andere paramedici. Muziektherapeuten. Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
. Orthopedagogen en gedragsdeskundigen. Psychologen en psychogerontologen. Docenten en opleidingscoördinatoren.

Meer informatie: https://www.studiearena.nl/congressen/congressen_item/t/congresparade_activeren_en_bewegen_in_de_dagelijkse_zorg


Locatie: Congrescentrum De Werelt, Lunteren0


Trefwoorden: activiteitenbegeleider, beweegagoog, dagbehandeling, docent, ergotherapeut, fysiotherapeut, gedragsdeskundige, geestelijk verzorgers, leefplezier, leefstijl, Locatiemanager, Lunteren, Maatschappelijk werker, muziektherapeut, opleidingscoördinator, orthopedagoog, paramedici, psychogerontoloog, psycholoog, verpleeghuis, verpleegkundige, vitaliteit, weerbaarheid, woonbegeleider, zorgcoördinator


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: