De Stad van Morgen

Datum: 06-12-2019 - 07-12-2019
De Stad van Morgen

De Stad van Morgen & De 99 van Amsterdam

Voor elke Amsterdammer die wil bouwen aan een eerlijkere, socialere en onbevreesde stad … Kom naar De Stad van Morgen op 6 & 7 december 2019. Deze twee dagen gaan over meer macht voor Amsterdammers. Over hoe we de stad rechtvaardiger kunnen maken, met een economie waar elke burger van profiteert. Over een volwaardige plek voor elke Amsterdammer, ongeacht afkomst, achtergrond, klasse, gender of opleiding. Bewoners, buurtinitiatieven, activisten, denkers en doeners onderzoeken samen hoe we een stad van verandering kunnen worden.https://thefutureispublicdestadvanmorgen.nl/de-stad-van-morgen/

De Stad van Morgen presenteert De 99 van Amsterdam, de denktank achter de conferentie. We onderzoeken thema’s als huisvesting, duurzaamheid, energie, gelijkwaardigheid, democratisering, commons, publieke ruimte, het huishoudboekje van de wijk. In spellen, workshops, open spaces, tafelgesprekken, verhalen, theater zoeken we discussies en dialogen die passen bij eerlijk, inclusief, sociaal, democratisch.

Highlights uit het programma
• Alles wat je wilde weten over municipalisme en niet durfde te vragen.
• Lokale rijkdom. Of hoe je je wijk rijker maakt.
• Groots Amsterdams denken over energie. Omdat energietransitie niet meer kan wachten.
• Over Amsterdamse ongehoorzaamheid. Over hoe een ongehoorzame stad regels en beleid kan veranderen.
• Storytelling. Leer verhalen vertellen over armoede, schulden, woningcrisis.
• Verbeelding aan de macht. Puzzel grenzeloos een andere stad bij elkaar die recht doet aan onze verlangens en dromen.
• De Internationale. Hoe kunnen lokale bewegingen en progressieve stadsbesturen samen een systeemverandering voor elkaar krijgen

Bovendien komt David Harvey, een invloedrijk denker over sociale rechtvaardigheid en economische gelijkheid en wereldwijde voorvechter van het recht van mensen om hun eigen stad vorm te geven.Doelgroep:

Meer informatie: https://thefutureispublicdestadvanmorgen.nl/de-stad-van-morgen/


Locatie: ,0


Trefwoorden: Amsterdam, duurzaamheid, energie / energy, huisvesting, municiipalisme


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: