De veelkleurigheid van agressie

Datum: 17-05-2017

Naar een beter begrip en effectieve preventie en behandeling van agressie in de GGz

Hulpverleners in de GGz lopen een relatief hoog risico om tijdens hun werk met agressie geconfronteerd te worden. Agressie is bepaald geen eenvormig fenomeen. Afhankelijk van de persoonlijke en psychopathologische kenmerken van de patiënt, de aard van de interacties met mensen die hij of zij ontmoet, en de omgeving waarin de patiënt verblijft, krijgt de agressie specifieke inhoud en kleur. Om deze reden moeten we de variëteit in het optreden van agressie van onze patiënten goed leren kennen. Dit biedt de basis voor preventie en effectieve behandeling op maat. Door agressie in iedere situatie opnieuw te analyseren en begrijpen, kunnen we naar verwachting nog effectiever werken aan doelgerichte preventie en behandeling.
De agressie van bijvoorbeeld een autistische patiënt, wiens zekerheden worden verstoord door een verandering van omgeving waarin mensen onvoorspelbaar reageren, is van een geheel andere aard dan de agressie van een patiënt met psychopathische persoonlijkheidskenmerken die met voorbedachten rade dreigend gedrag vertoont gericht op het bereiken van persoonlijk voordeel. Vaak spelen er ook biologische factoren een rol die we goed moeten leren begrijpen om adequaat op het agressieve gedrag van de patiënt te kunnen reageren. En het geheel wordt nog complexer wanneer we de bredere maatschappelijke context erbij betrekken. In tijden van sociaal-maatschappelijke instabiliteit en binnen een sterk individualistische cultuur kan agressief gedrag eerder optreden dan binnen een meer collectivistisch georiënteerde samenleving met meer gemeenschapszin en solidariteit.Doelgroep:

Meer informatie: http://www.sympopna.nl/agressie.html">http://www.sympopna.nl/agressie.html


Locatie: DeFabrique Evenementenlocatie, Utrecht0


Trefwoorden: agressie, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / mental health care


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: