Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Datum: 13-12-2017

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op dementie. Vanaf 40 jaar heeft 25% last van de ziekte, ten opzichte van 3% bij mensen zonder een verstandelijke beperking.

Door dementie vroegtijdig te herkennen kan de omgeving zo worden aangepast dat de cliënt zo lang mogelijk kan blijven participeren. Toch blijkt het vaak lastig signalen van dementie te onderscheiden van de beperking. Hierdoor worden symptomen als geheugenproblemen, verslechtering van de motoriek, trager handelen en spraakproblemen pas laat als dementie herkend.

Leer de signalen van dementie herkennen en bied de juiste begeleiding bij dementie en bijkomende problematiek.

Tijdens het congres komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

– (Vroeg)signalering van dementie
– Communicatie- en spraakproblemen – begeleiding en multidisciplinaire samenwerking
– Beweging inzetten om de zelfredzaamheid en participatie van uw cliënt te vergroten
– Psychische en lichamelijke klachten herkennen aan de hand van gedragsveranderingen bij gevorderde dementieDoelgroep: Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Begeleiders Ergotherapeuten Huisartsen Klinisch geriaters Logopedisten Muziektherapeuten Neurologen Orthopedagogen Psychologen / Klinisch (neuro)psychologen Specialisten Ouderengeneeskunde Verpleegkundigen

Meer informatie: www.medilex.nl/dementievb">www.medilex.nl/dementievb


Locatie: NH Amersfoort, Amersfoort0


Trefwoorden: begeleider, dementie, ergotherapeut, huisarts, Klinisch geriater, logopedist, muziektherapeut, neuroloog, neuropsycholoog, orthopedagoog, psycholoog, verpleegkundige, verstandelijke beperking


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: