Depressie bij kinderen en jongeren

Datum: 24-09-2019
Depressie bij kinderen en jongeren

Ruim vier op de tien jongeren kampen met psychische klachten als somberheid en angst. Onzekerheid voelen en piekeren is normaal voor jongeren, maar hoe weet en zorgt u dat piekeren niet verandert in depressief of zelfs suïcidaal gedrag?

Psychische klachten zijn voor kinderen en jongeren moeilijk bespreekbaar – ze willen geen aanstellers zijn of een aparte behandeling krijgen. Een aanzienlijk gedeelte van de piekeraars vervalt in een serieuze depressie. Onder jongeren is suïcide doodsoorzaak nummer één. Dat moet anders.
Hoe ontstaat een depressie bij jongeren? Hoe maakt u de somberheid bespreekbaar en welke interventies zijn toegespitst op jongeren?

Herken een depressie bij een jongere en weet welke handelingsmogelijkheden u heeft!

De belangrijkste trends, oorzaken en behandelmethoden worden afgewisseld met het eigen verhaal van een ervaringsdeskundige. Onder leiding van Robert Schoevers, hoogleraar en hoofd afdeling psychiatrie UMCG, komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

• Ontstaan van depressie bij kinderen en jongeren: een verhaal van kwetsbaarheid en
omgevingsinvloeden
• Comorbiditeit bij depressie – relatie met angst- , ontwikkelings- en gedragsstoornissen
• Belang van geïntegreerde behandeling depressie en somatische aandoening
• Depressiezorg in de keten; hoe kunt u dit organiseren?
• Wanneer is medicatie behulpzaam of noodzakelijk en wat zijn de risico’s?
• De nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van depressieve jongeren
• Emotioneel bewustzijn: een onderschatte maar belangrijke rol in de ontwikkeling van
emotieregulatie en depressieve symptomen
• Hoe werkt (online) suïcidepreventie bij 113?
• Depressie bij jeugdigen als voorspeller voor depressie in latere leven? – terugvalpreventie

Als u veel met jongeren werkt biedt deze dag handvatten voor het herkennen, erkennen en behandelen van een depressie.

Kortingen:
1 op 5 gratis korting: Schrijft u zich gelijktijdig in met 5 personen uit dezelfde organisatie dan betaalt u slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus geheel gratis.

Accreditatie goedgekeurd of aangevraagd::
Voor o.a.: NIP K&J, ABAN, SKJ, V&V, VSR, Registerplein, NVO, FGzPt, POH GGZDoelgroep: Zorgprofessionals werkzaam met kinderen en jongeren

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/depressie_jongeren/congres


Locatie: Figi Zeist, Zeist0


Trefwoorden: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), depressie, Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), kinderen, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), POH-GGZ, psychiatrie, psychische klachten, registerplein, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), Zeist, zorgprofessional


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: