Emotieregulatie bij kinderen en jongeren

Datum: 21-05-2019
Emotieregulatie bij kinderen en jongeren

Boosheid, woedeaanvallen, angst, frustratie, verdriet en somberheid: veel kinderen en adolescenten hebben problemen met emotieregulatie. Zeker kinderen met autisme, depressie, gehechtheidsproblemen, borderline of hoogbegaafdheid hebben vaak moeite om hun emoties te reguleren.

Emotieregulatieproblemen kunnen zich zowel externaliserend voordoen in de vorm van boosheid en antisociaal gedrag, als internaliserend in de vorm van angst, verdriet of depressie. In beide gevallen kunnen kinderen, jongeren en hun omgeving er bijzonder veel last van hebben.

Tijdens het congres schetsen vooraanstaande deskundigen de laatste stand zaken wat betreft theorie en onderzoek. Daarnaast staan zij uitgebreid stil bij de praktijk aan de hand van informatieve voorbeelden en uitgewerkte casussen.

09.45 Opening dagvoorzitter
09.50 Emotieregulatie bij kinderen met autisme – Carolien Rieffe
10.45 Gehechtheid en emotieregulatie(problemen) – Guy Bosmans
11.40 Koffiepauze
12.05 Emotieregulatie bij jongeren met depressie – Laura Wante
13.00 Lunch
14.00 Emotieregulatie bij jongeren met borderline – Marieke Schuppert
14.55 Koffiepauze
15.20 Emotieregulatie bij hoogbegaafdheid – Eleonoor van Gerven
16.15 BorrelDoelgroep: Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met emotieregulatieproblemen bij kinderen en jongeren.

Meer informatie: https://www.11congressen.nl/emotieregulatie-2019/">https://www.11congressen.nl/emotieregulatie-2019/


Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal, Veenendaal0


Trefwoorden: autisme, borderline, depressie, emotieregulatie, emotieregulatieproblemen, gehechtheidsproblemen, hoogbegaafdheid, intern begeleiders (IB), jongeren, kinderen, kinderpsycholoog, klinisch psycholoog, leerkracht, logopedist, onderwijsbegeleidingsdienst, orthopedagoog, pedagoog, psychiater, remedial teacher, therapeut, Veenendaal


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: