Event Logistiek: Privacy & Cao

Datum: 01-06-2018
Event Logistiek: Privacy & Cao

Vrijdag 1 juni 2018 organiseert team Vervoer en Logistiek van SBI Formaat een inhoudelijk evenement, op Landgoed Zonheuvel, speciaal voor OR’s van wegtransportbedrijven.

Tijdens dit evenement zullen er 4 interessante onderwerpen aan bod komen.

Digitale bijrijder of analoge bijzaak?
Steeds meer apparaten en digitale systemen zien toen op jou en jouw werk als chauffeur. Het lijkt, alsof de chauffeur als mens bijzaak is geworden. Over nut en noodzaak van al die digitale systemen lopen de meningen nogal uiteen en inmiddels zijn er (digitale) bibliotheken over volgeschreven. Jan Faasse schreef er onlangs, in samenwerking met de FNV, een heldere scriptie over.

Eén ding staat hoe dan ook vast: de digitale bijrijder is een niet meer weg te denken component geworden van jouw leven als chauffeur. Vanzelfsprekend is er wet- en regelgeving , waaraan de digitale cabinegenoot moet voldoen, maar hoe zit het met jouw rechten (en plichten)? Tijdens deze dag wordt je daarin, gelukkig zonder bijrijder, wegwijs gemaakt! Óók als Ondernemingsraad!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht. Deze verordening volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens uit 2001 op. Dat lag (en ligt) nogal voor de hand. Sinds 2001 zijn de mogelijkheden, om digitaal persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken enorm toegenomen, zowel in aantal als in mate van verfijning. Parallel daaraan zijn dus ook de mogelijke ongewenste neveneffecten toegenomen.

De AVG heeft, net als de oude wet, tot doe, om het individu te beschermen tegen mogelijke misbruik van zijn of haar persoonsgegevens, maar sluit beter aan op de praktijk van vandaag en morgen. Daarmee is de regelgeving duidelijk verbeterd, maar ook ingewikkelder geworden. Je wordt weg gewezen in de AVG èn de rol van de ondernemingsraad wordt besproken. Je kunt nu eenmaal niet zorgvuldig genoeg met mensen omspringen. En: overtredingen en onzorgvuldigheden kunnen voor de onderneming kostbare gevolgen hebben. Aan de hand van een aantal stellingen wordt je in staat gesteld, jouw positie in te nemen!

Cao Beroepsgoederenvervoer
De nieuwe cao is alweer een poosje van kracht. Ten opzichte van de oude cao zijn er wat zaken veranderd. Je hoort, welke dat zijn, wat ze voor jou persoonlijk betekenen, maar ook voor de organisatie. Vanzelfsprekend komt ook de rol van de Ondernemingsraad aan de orde. Wat kun je verwachten? Je hebt zicht op de mogelijkheden van de cao en bent in staat, ze te benutten!

Individueel Keuzebudget, invloed op werktijden
De cao biedt mogelijkheden, om te ontwikkelen. In eigen vakgebied, maar ook daarbuiten. Je hebt er een eigen budget voor. Klinkt aantrekkelijk, net als de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op werktijden. Wat zijn de mogelijkheden precies, hoe werken ze en welke rol is er voor de OR weggelegd? Hoe geeft de OR daar praktisch en effectief invulling aan? Je kunt ermee aan de slag, na 1 juni!

Iets voor u?
Cao-partners en overheid stellen, zo lijkt het, de chauffeur meer centraal dan ooit. Dat is zowel leuk als lastig. De cao biedt de (individuele) medewerker mogelijkheden, die er eerder niet waren. De overheid zet de bescherming van jouw persoonlijke gegevens veel nadrukkelijker op de kaart, dan voorheen. Erg plezierig, maar ook best ingewikkeld. Voor jou als chauffeur, maar ook voor de ondernemingsraad, die in gesprek is met de ondernemer.Doelgroep: Wegtransportbedrijven

Meer informatie: https://www.sbiformaat.nl/training/evenement-vervoer-en-logistiek"> https://www.sbiformaat.nl/training/evenement-vervoer-en-logistiek


Locatie: Landgoed Zonheuvel, Doorn0


Trefwoorden: algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), keuzebudget, vervoer, wegtransport, wegtransportbedrijf


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie:
  • Geen evenementen in deze categorie