Familieparticipatie in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking

Datum: 11-04-2019
Familieparticipatie in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak een sterke band met hun familie. Voor het welzijn van uw cliënt is het daarom belangrijk dat er goed wordt samengewerkt met de familie. Toch kan de samenwerking moeizaam verlopen, omdat u spanning ervaart of niet weet hoe u moet handelen in het contact met de familie. Hoe kunt u de samenwerking met de familie optimaal laten verlopen?

Leer hoe u de familie als een gelijkwaardige partner bij de zorg betrekt en van de samenwerking een succes maakt!

Tijdens de studiedag komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

Samenwerken in de driehoek – hoe zorgt u voor een goede balans?
De verschillende rollen van familieleden
Wat zijn de juridische kaders van u en de familie? Onder andere de rechtspositie en aansprakelijkheid
Omgaan met kritiek en klachten van familieDoelgroep: Deze studiedag is ontwikkeld voor professionals in de zorg voor mensen met een VB, zoals: Begeleiders Cliëntondersteuners Maatschappelijk werkers Orthopedagogen Verpleegkundigen Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten En overige geïnteresseerden.

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/familieparticipatievb/congres"> https://www.medilex.nl/congressen/familieparticipatievb/congres


Locatie: Figi Zeist, Zeist