Geweld achter de voordeur

Datum: 23-05-2019
Geweld achter de voordeur

Jaarlijks worden er ruim 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld, slechts een klein percentage hiervan krijgt de professionele hulp die ze nodig hebben. De juiste opvang en behandeling bieden is lastig omdat er sprake is van multiproblematiek. Deze zorg kunt u niet alleen bieden als zorgprofessional: hoe versterkt u de samenwerking met de ketenpartners binnen uw regio zoals Veilig Thuis, gemeente, politie en andere zorginstellingen? Hoe ziet deze samenwerking eruit binnen de vernieuwde meldcode huiselijk geweld? En welke informatie mag u wel en niet verstrekken aan uw partners zonder beroepsgeheim?

In de middag kunt u kiezen uit één van de vier verdiepingssessies over de verschillende vormen van huiselijk geweld. Deze vragen elk om een ander behandelplan en manier van signaleren. Heeft u bijvoorbeeld binnen uw werk te maken met eerwraak? Of kent u een oudere die door zijn eigen kinderen financieel uitgebuit wordt? Herkent u geweld binnen een afhankelijkheidsrelatie, zoals partnergeweld en weet u hoe u dit bespreekbaar moet maken? Of kent u een gezin waarbij het geweld van generatie op generatie wordt doorgegeven, maar heeft u geen idee hoe u dit moet doorbreken? Op deze vragen krijgt u antwoord in de verdiepingssessies.

Bied de beste behandeling en zorg aan slachtoffers van huiselijk geweld!

Op de studiedag “Geweld achter de voordeur” komt ondermeer aan bod:

Hoe werkt u effectief samen met uw ketenpartners en het gezin?
Hoe gaat u zorgvuldig om met het beroepsgeheim en privacyregels? En hoe zit het met de rechten van uw cliënt?
Hoe signaleert u eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling of partnergeweld? En hoe voorkomt u dat geweld van generatie op generatie wordt overgedragen?Doelgroep: zorgprofessionals die te maken krijgen met huiselijk geweld

Meer informatie: www.medilex.nl/huiselijkgeweld">www.medilex.nl/huiselijkgeweld


Locatie: Figi Zeist, Zeist0


Trefwoorden: geweld, huiselijk geweld, Zeist, zorgprofessional


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: