Grijs en van de wijs; Psychiatrische problematiek in de ouderenzorg

Datum: 03-10-2019
Grijs en van de wijs; Psychiatrische problematiek in de ouderenzorg

Door de vergrijzing neemt de groep ouderen in onze samenleving de komende jaren met 25 procent toe. Het aantal cliënten met speciale zorg zoals psychiatrische problematiek en gedragsproblemen zal eveneens blijven stijgen. Praktische handvatten om hiermee om te gaan zijn dan ook noodzakelijk en helpen u uw werk nog beter te doen.
Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen!

Op donderdag 3 oktober 2019 vindt het Medilex-congres ‘Grijs en van de wijs’ plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Solis, worden door topsprekers onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

  • Welke psychiatrische problematiek komt voor bij ouderen? En wat zijn veelvoorkomende en nieuwe diagnoses?
  • Depressie bij ouderen – symptomen, oorzaken, frequentie en behandelingsvormen
  • Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
  • Praktische handvatten voor het omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag

Aansluitend op het ochtendgedeelte kunt u kiezen uit de verdiepingssessies:
‘Onbegrepen gedrag bij dementie’ of ‘Psychiatrische zorg(en) binnen het verpleeghuis, woonzorgcentrum en thuiszorg’Doelgroep: Zorgprofessionals werkzaam in de ouderenzorg

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/psychiatrieouderenzorg/congres


Locatie: NH Amersfoort, Amersfoort0


Trefwoorden: dementie, depressie, gedragsproblemen, ouderen, ouderenzorg, psychiatrie, thuiszorg, vergrijzing, verpleeghuis, woonzorgcentrum


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: