Inzicht in jeugdrecht

Datum: 02-10-2019
Inzicht in jeugdrecht

Wie is juridisch ouder van het kind? Wat betekent dat voor mijn behandelplan? Wie heeft er recht op informatie, en wanneer is er zelfs een informatieplicht? Moet ik de vader vertellen dat zijn dochter anticonceptie wenst?

Als professional in de jeugdzorg is kennis van het snel veranderende jeugdrecht essentieel om uw minderjarige patiënt van dienst te kunnen zijn.

Waar moet u op letten met betrekking tot het beroepsgeheim? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten met betrekking tot de kinderbeschermingswetgeving? En wanneer is toestemming voor behandeling van de minderjarige, van beide of één van de ouders vereist? Bent u op de hoogte?

Onder voorzitterschap van Kees Blankman, rechter, docent VU Amsterdam, komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

-De kinderbeschermingswetgeving en de Jeugdwet
-Ouderschap, gezag en toestemming voor behandeling
-Beroepsgeheim en het verstrekken van patiëntengegevens
-Conflicterende belangen tussen ouder, kind en behandelaar
-Jeugdstrafzaken in de praktijkDoelgroep: alle jeugdprofessionals

Meer informatie: http://www.medilex.nl/jeugdrecht


Locatie: Leerhotel het Klooster, Amersfoort