Jaarcongres HRM in de Overheid

Datum: 12-04-2018
Jaarcongres HRM in de Overheid

HRM in de Overheid is het platform vóór & dóór HR professionals, directie / bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor een wendbare, flexibele arbeidsorganisatie. Die open staat voor verandering van koers, van doelen, van aanpak, van inzichten…
Deze dag staat in het teken van samenwerken, kennisoverdracht en kennisdeling.Doelgroep: VOOR & DOOR HR, directie/bestuur, teamleiders/-managers, adviseurs en medewerkers, implementatiemanagers, projectleiders en overheidsmanagers verantwoordelijk voor Personeel, Organisatie, Innovatie en Arbeid werkzaam in de overheid Zoals o.a. algemeen directeuren, directeuren en managers HRM, personeelsfunctionarissen, managers verantwoordelijk voor organisatie, planning en personeelsontwikkeling, afdelingshoofden P&O, operationeel managers, bestuurders P&O, beleidsmedewerkers HRM, leidinggevenden, competentiemanagers, projectleiders innovatieve HR projecten, kennismanagers, veranderingsmanagers, administrateurs en gemeentesecretarissen en bestuur met HR in de portefeuille. Werkzaam in de overheid, zoals gemeenten, provincies, Rijksoverheid/ministeries en landelijke overheden zoals waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst, veiligheidsregio’s, etc.

Meer informatie: https://www.hrmindeoverheid.nl/">https://www.hrmindeoverheid.nl/


Locatie: Congrescentrum het Spant!, Bussum0


Trefwoorden: bestuur, directie, Humanresourcesmanagement (HRM), lijnmanager, overheid, rijksoverheid


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: