Jaarcongres HRM in de Zorg 2019

Datum: 17-09-2019
Jaarcongres HRM in de Zorg 2019

Het jaarcongres HRM in de Zorg is al 13 jaar, met jaarlijks 350 deelnemers, hét jaarcongres voor & door HR-, bestuur/directie- en lijnmanagers werkzaam in de care en cure.

Anders organiseren, werken én denken in de zorg. is HR klaar voor 2020?
Weinig andere sectoren zijn de afgelopen jaren met zoveel veranderingen geconfronteerd als de gezondheidszorg. Voortschrijdende vergrijzing, de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag en de te verwachten schaarste aan verpleegkundig en verzorgend personeel vragen om grote wendbaarheid van zorgorganisaties. Ook op weg naar 2020 zal het tempo van vernieuwing hoog blijven. De opkomst van mobiele devices, big data, de veranderende positie van de patiënt, de digitalisering en robotisering, ontwikkeling van ziekenhuizen tot kennis- en interventiecentra,… Het zijn allemaal ontwikkelingen die grote impact zullen hebben op de zorgsector. Het vraagt keuzes en continue aanpassingen. Hoe creëren we verandering en beweging binnen de keten? Welke HR-transformatie is nodig om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe veranderingen? Een van die veranderingen die omarmd moeten worden is hoe werk wordt georganiseerd. Samen (regionaal) invulling geven aan het ANDERS organiseren in de Zorg. Hoe geeft HR sturing aan deze organisatieontwikkeling en cultuurverandering in de praktijk? Is HR klaar voor het jaar 2020?

Inspirerende visies door Simon Douw, Prof. dr. Gabriël Anthonio, Ingeborg Mussche, Peter de Visser en Bart Hufen. Bezoek ook de praktijkcases, workshops, interactieve sessies en informatiemarkt.

Kom met 3 personen voor € 345,- (non-profit).Doelgroep: HR, bestuur/ directie en lijn uit de care & cure

Meer informatie: http://www.hrmindezorg.nl


Locatie: 1931 Congrescentrum Brabanthallen, Den Bosch0


Trefwoorden: bestuur, Den bosch, directie, Humanresourcesmanagement (HRM), jaarcongres


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: