Jaarcongres LVB

Datum: 22-09-2020
Jaarcongres LVB

Het is voor mensen met een lvb in deze tijd nog lastiger om zelfstandig te functioneren in onze steeds complexere samenleving. Wat kun jij als hulpverlener in deze tijd betekenen? Tijdens het Jaarcongres LVB gaan topsprekers uit het werkveld in op deze complexe problematiek Je verdiept je kennis over wat het hebben van een lvb betekent voor gedrag (en gedragsverandering).

 Doelgroep: Professionals binnen het sociaal domein (zorg- en welzijnsinstelling) die zich bezighouden met begeleiding van mensen met een lvb. Werkzaam in de (O)GGZ, maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke opvang verslavingszorg, ambulante en residentiële gehandicaptenzorg, MEE, reclassering, jeugdzorg, justitie en politie en welzijnsorganisaties. En: medewerkers van Rijksoverheid, Gemeenten, zorgverzekeraars, GGD en woningcorporaties.

Meer informatie: https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/lvb-najaar-2020/


Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede