Jeugd in Onderzoek

Datum: 24-05-2018

Jeugd in Onderzoek is al veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Kennis uitwisselen en onderling netwerken staat centraal. Het thema van deze editie is Weten, leren en doen wat werkt.Doelgroep: Jeugd in Onderzoek is een congres voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Bent u onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling, professional in de jgz, jeugdhulp, sociaal werk of ggz, beleidsmedewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid, werkzaam in het primair of voortgezet onderwijs of bij opleidingen in het mbo, het hbo of universitair, medewerker bij een kennisinstituut, beroepsvereniging, brancheorganisatie, gezondheidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? U bent van harte uitgenodigd om inhoudelijk bij te dragen of deel te nemen aan Jeugd in Onderzoek 2018.

Meer informatie: https://www.jeugdinonderzoek.nl/"> https://www.jeugdinonderzoek.nl/


Locatie: Hotel Casa Amsterdam, Amsterdam0


Trefwoorden: Amsterdam, beroepsvereniging, gezondheidsfonds, hoger beroepsonderwijs (HBO), instelling, jeugdhulp, middelbaar beroepsonderwijs (mbo), praktijkinstelling, sociaal werk


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: