KCC Congres 2018

Datum: 11-10-2018
KCC Congres 2018

Klantcontact? Dienstverlening, communicatie en participatie!
Overheidsorganisaties zijn volop bezig met het op orde brengen van klantcontact. We zien een ontwikkeling richting pro-actief klantcontact, het aanbrengen van meer sturing en datagedreven werken. De samenwerking of zelfs integratie met de afdelingen dienstverlening, communicatie en participatie is daarbij onontbeerlijk. Initiatieven rondom burgerparticipatie en ‘van buiten naar binnen’ werken worden steeds meer gesteund. Hoe geven we handen en voeten aan deze veranderingen? Wat doen we om de klantervaring te verbeteren? Hoe laten we afdelingen samenwerken of integreren? Welke keuzes maken we in het doorontwikkelen van het KCC en e-dienstverlening? Ontdek het tijdens de 9e editie van het KCC Congres op 11 oktober in het Spant te Bussum!

Via de congreskalender geldt een korting van € 50,- op deelname, met de code KCK18KCC. Elke tweede inschrijving ontvangt 50% korting en betaalt € 147,50.* LET OP: er zijn dit jaar slechts 200 plaatsen.
* Geldt niet voor profit organisaties, zij betalen € 695,- p.p.

Plenair programma
– Over trollen en fietstunnels
Renata Verloop, Initiatiefnemer en Hoofdredacteur van Overheid in Contact, helpt organisaties in de publieke sector met het vernieuwen en anders inrichten van hun communicatie
– Naar één digitale entree voor alle overheidsdiensten?
Jan Fraanje, Directeur, Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)
– Voor en met de stad!
Mohamed el Achkar, Directeur Publiekszaken en CCO, Gemeente Den Haag
– Klantcontact op de gemeenterots
Hoe verleiden we burger en collega in een veranderende omgeving
Patrick van Veen, Gedragsbioloog en Directeur, Apemanagement

Tijdens de praktijkcases en parallelsessies delen o.a. gemeente Beverwijk, Amersfoort, Zeewolde, Rotterdam, Vught, Heerenveen en Den Haag hun ervaringen. Maar ook: Waterschap Zuiderzeeland, VNG Realisatie en Bibliotheek Rotterdam. Verder staan de volgende onderwerpen centraal: integratie tussen communicatie en KCC, newsrooms, profielen en persona’s, klantenprocessen, weboptimalisatie en webcare.Doelgroep: Tot de doelgroep behoren kcc-, content-, internet-, portal-, developmentmanagers, ICT- en informatiemanagers, projectleiders, webmasters, hoofden, managers, wethouders en adviseurs verantwoordelijk voor organisatie, dienstverlening, communicatie, participatie, voorlichting, informatiebeleid, burgerzaken, publieke voorzieningen en e-overheid, algemeen en commercieel directeuren en adviseurs op het gebied van klant contacten. Afkomstig uit de overheidssector, zoals gemeenten, provincies, het Rijk, waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst en woningcorporaties.

Meer informatie: www.kcc-congres.nl">www.kcc-congres.nl


Locatie: Congrescentrum het Spant!, Bussum0


Trefwoorden: adviseur / counselor, brandweer, burgerzaken, commercieel directeur, communicatie, content-, dienstverlening, e-overheid, gemeenten, Hilversum, informatiebeleid, internet, manager, overheid, participatie, politie, projectleider, provincie, publieke voorzieningen, voorlichting, webmaster, wethouder, woningcorporatie, Zelfstandige bestuursorganen (zbo's)


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie:
  • Geen evenementen in deze categorie